TV& VIDEO

Vùng nông thôn Trung Quốc

Vùng nông thôn Trung Quốc thoát nghèo nhờ dự án kinh tế hiệu quả

Vùng nông thôn Trung Quốc thoát nghèo nhờ dự án kinh tế hiệu quả

VTV.vn - Tỷ lệ nghèo đang giảm nhanh tại các vùng nông thôn Trung Quốc nhờ các dự án kinh tế hiệu quả.