TV& VIDEO

vùng nước

Cá mập vây đen sinh 3 con, 2 cá mập con đã chết

Cá mập vây đen sinh 3 con, 2 cá mập con đã chết

3 con cá mập vây đen vừa được sinh ra tại Bảo tàng Hải dương học ở TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Trong số ba con cá mập vây đen con chỉ còn 1 con mạnh khỏe, 2 con đã chết nhưng chưa xác định chính xác nguyên nhân.