TV& VIDEO

vùng tái định cư

Nguy cơ tái nghèo ở khu tái định cư vùng thủy điện Dakdrinh

Nguy cơ tái nghèo ở khu tái định cư vùng thủy điện Dakdrinh

VTV.vn - Đến nơi ở mới, người dân ở vùng tái định cư thuộc dự án thủy điện Dakdring luôn thiếu đất sản xuất và lương thực nên đời sống rất khó khăn, nhiều hộ có nguy cơ tái nghèo.