vườn điều

Cải tạo vườn điều gia tăng thu nhập

Cải tạo vườn điều gia tăng thu nhập

VTV.vn - Viện Khoa học Kỹ thuật nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ đã hỗ trợ kỹ thuật để giúp người dân cải tạo, khôi phục vườn điều.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive