Vương Duy Biên

Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ 3: Tinh hoa Trà Việt

Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ 3: Tinh hoa Trà Việt

VTV.vn - Trong lần tổ chức thứ 3 này, Festival Trà Thái Nguyên sẽ diễn ra nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy thương mại và phát triển thương hiệu trà Thái Nguyên ra thị trường quốc tế.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive