vương quốc

Tham quan vương quốc nhỏ nhất thế giới

Tham quan vương quốc nhỏ nhất thế giới

VTV.vn - Là nơi sinh sống của một số ít các gia đình, nơi đây cũng là vương quốc nhỏ nhất thế giới nằm trên hòn đảo cô đơn Tovolara.