TV& VIDEO

vượt bậc

Chiết xuất nhựa từ… không khí ô nhiễm

Chiết xuất nhựa từ… không khí ô nhiễm

Sau hơn một thập kỷ nghiên cứu, một nhóm doanh nhân trẻ tại Mỹ đã tìm ra phương pháp để biến không khí bị ô nhiễm thành một dạng nhựa có thể sử dụng được.