vượt cấp

Khiếu kiện vượt cấp kéo dài - vì sao?

Khiếu kiện vượt cấp kéo dài - vì sao?

Trong nhiều năm qua, các vụ khiếu kiện đông người vượt cấp kéo dài đã tăng lên đáng kể với tính chất ngày càng nghiêm trọng.