vượt cấp

Khiếu kiện vượt cấp kéo dài - vì sao?

Khiếu kiện vượt cấp kéo dài - vì sao?

Trong nhiều năm qua, các vụ khiếu kiện đông người vượt cấp kéo dài đã tăng lên đáng kể với tính chất ngày càng nghiêm trọng.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive