vượt qua

Vua đầu bếp Việt 2014: Top 12 sẵn sàng bước vào “nhà chung”

Vua đầu bếp Việt 2014: Top 12 sẵn sàng bước vào “nhà chung”

Xuất sắc hoàn thành vòng Vượt qua thử thách (Bootcamp), 12 ứng viên xuất sắc nhất trên toàn quốc đã chính thức “khăn gói” bước vào “Ngôi nhà chung” của Vua đầu bếp Việt mùa thứ hai để sẵn sàng đối đầu với những vòng thi căng thẳng và áp lực phía trước.