TV& VIDEO

we don't talk anymore mv

Lý do Selena Gomez vắng mặt trong MV We Don’t Talk Anymore

Lý do Selena Gomez vắng mặt trong MV We Don’t Talk Anymore

VTV.vn - Góp phần không nhỏ trong thành công vang dội của We Don’t Talk Anymore nhưng Selena Gomez lại không góp mặt trong MV này. Lý do là tại sao?