we don't talk anymore mv

Lý do Selena Gomez vắng mặt trong MV We Don’t Talk Anymore

Lý do Selena Gomez vắng mặt trong MV We Don’t Talk Anymore

VTV.vn - Góp phần không nhỏ trong thành công vang dội của We Don’t Talk Anymore nhưng Selena Gomez lại không góp mặt trong MV này. Lý do là tại sao?