TV& VIDEO

whisky

DN sản xuất rượu whisky Scotland hưởng lợi nhờ Brexit

DN sản xuất rượu whisky Scotland hưởng lợi nhờ Brexit

VTV.vn - Hiện các doanh nghiệp sản xuất rượu whisky tại Scotland lại đang có cơ hội tốt để phát triển, hưởng lợi nhờ Brexit.