TV& VIDEO

wifi tại nơi công cộng

Cuba mở các điểm wifi tại nơi công cộng

Cuba mở các điểm wifi tại nơi công cộng

VTV.vn - Từ chỗ kiểm soát chặt chẽ, người dân thường khó có truy cập Internet dưới mọi hình thức, giờ đây, Cuba đã mở các điểm wifi ngay tại nơi công cộng.