TV& VIDEO

Windows RT

Sử dụng ứng dụng Windows để phục vụ gia đình

Sử dụng ứng dụng Windows để phục vụ gia đình

Chỉ cần tải về, gắn các ứng dụng lên màn hình Windows 8 và điện thoại, chúng ta đã có một chuyên gia đích thực cho từng lĩnh vực cụ thể khác nhau.