TV& VIDEO

Wisconsin

Người Mỹ chuộng cây thông Giáng sinh bằng nhôm

Người Mỹ chuộng cây thông Giáng sinh bằng nhôm

Gần đây, những cây thông Giáng sinh được làm bằng nhôm lại xuất hiện trở lại và trở thành một mặt hàng thời trang trong những buổi lễ hội tại Mỹ.