WWF

Thành Đoàn Hà Nội tổ chức đạp xe hưởng ứng Giờ Trái đất

Thành Đoàn Hà Nội tổ chức đạp xe hưởng ứng Giờ Trái đất

Sáng 29/3, Thành Đoàn Hà Nội đã tổ chức lễ phát động và triển khai các hoạt động hưởng ứng chiến dịch “Giờ Trái đất 2014”.