TV& VIDEO

xã đặc biệt khó khăn

Giảm gần 40.000 người tham gia BHYT tại Phú Yên

Giảm gần 40.000 người tham gia BHYT tại Phú Yên

VTV.vn - Mặc dù đã đẩy mạnh công tác vận động, số người tham gia BHYT tại tỉnh Phú Yên hiện vẫn giảm gần 40.000 người so với cuối năm 2016.