Nâng cao đời sống tinh thần của công nhân ở khu công nghiệp

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 11/01/2016 20:12 GMT+7

Công nhân may. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn -Ngày 11/1, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động trong các KCN, KCX.

Để tạo chuyển biến thật sự rõ rệt trong việc nâng cao đời sống văn hoá tinh thần của công nhân lao động, Ban Bí thư yêu cầu cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây:

Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác xây dựng và nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho công nhân khu công nghiệp, khu chế xuất trong tình hình mới. Đây là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài; là trách nhiệm của Đảng, của cả hệ thống chính trị, tổ chức công đoàn, của doanh nhân và công nhân lao động.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp hành động của các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác xây dựng, nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất. Thực hiện có hiệu quả Đề án xây dựng đời sống văn hoá công nhân, quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao cơ sở; nâng cao chất lượng các hoạt động, đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hoá, thể thao, vui chơi giải trí của công nhân. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội đối với việc xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật liên quan. Tăng dần ngân sách đầu tư, đồng thời có chính sách ưu đãi, khuyến khích huy động nguồn lực xã hội để xây dựng thiết chế văn hoá mới cho công nhân lao động.

Tăng cường sự hợp tác, đoàn kết cùng có lợi giữa chủ doanh nghiệp, doanh nhân với công nhân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Xác định chủ doanh nghiệp, doanh nhân, công nhân lao động vừa là chủ thể vừa là đối tượng thụ hưởng thành quả của việc tạo dựng và phát triển môi trường văn hoá lành mạnh. Tạo điều kiện thuận lợi để công nhân lao động có thời gian tham gia các hoạt động văn hoá, thể thao, giải trí. Xây dựng và nhân rộng các mô hình công nhân văn hoá, gia đình công nhân văn hoá, doanh nghiệp văn hoá gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Có cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi, nhà ở, trường học, bệnh viện, khu vui chơi giải trí, chăm lo đời sống văn hoá tinh thần cho công nhân lao động.

Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn. Thường xuyên trao đổi, đối thoại với công nhân lao động, kịp thời nắm bắt, dự báo tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội trong công nhân. Kịp thời đấu tranh, phê phán, uốn nắn nhận thức lệch lạc, biểu hiện sai trái trong cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân lao động.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI