Rà soát tuyển dụng, tiền lương doanh nghiệp Nhà nước

TCKD (VTV24, bantintaichinh@vtv.vn)Cập nhật 15:07 ngày 06/10/2014

Ảnh minh họa

Bộ trưởng LĐ - TB&XH yêu cầu chấn chỉnh tình trạng các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thực hiện chưa đúng quy định về quản lý lao động, tiền lương, thưởng.

Bộ trưởng Bộ LĐ - TB&XH vừa đề nghị các Bộ trưởng quản lý ngành và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo đôn đốc Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước thuộc phạm vi quản lý rà soát lại định mức lao động, tiền lương và thực hiện tuyển dụng, sử dụng lao động gắn với vị trí, chức danh, tiêu chuẩn công việc.

Đồng thời, Bộ LĐ - TB&XH cũng yêu cầu tổng hợp, đánh giá tình hình tuyển dụng, sử dụng lao động, xác định tiền lương, quỹ tiền thưởng và phân phối tiền lương, thưởng năm 2013, 2014 gửi về Bộ trước ngày 25/11/2014.

Đối với Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước gửi báo cáo về Bộ trước ngày 15/11/2014.

Sau lệnh cấm, nạn khai thác cát trên sông Đồng Nai vẫn diễn ra

VTV.vn - Mặc dù UBND tỉnh Lâm Đồng đã có lệnh tạm thời cấm khai thác cát trên sông Đồng Nai nhưng trên thực tế, hoạt động khai thác cát vẫn ngang nhiên diễn ra.