TV& VIDEO

xà lan đâm sập trụ cầu Ghềnh

Các nhịp cầu Ghềnh mới đã được đưa vào vị trí

Các nhịp cầu Ghềnh mới đã được đưa vào vị trí

VTV.vn - Hiện tại, các nhịp cầu Ghềnh mới đã được đưa vào vị trí, sẵn sàng cho việc đặt lên trụ.