TV& VIDEO

xa lộ

Cảnh giác cao với "hung thần xa lộ”!

Cảnh giác cao với "hung thần xa lộ”!

“Hung thần xa lộ” là tên gọi để chỉ những loại xe tải, xe siêu trường siêu trọng. Khi tham gia giao thông, bạn hãy luôn cảnh giác cao độ với các loại xe này, bởi đôi khi tai nạn xảy ra không hẳn là do sự bất cẩn.