xã luận

CPP sẵn sàng đối thoại với đảng Cứu quốc đối lập

CPP sẵn sàng đối thoại với đảng Cứu quốc đối lập

 Thủ tướng Hun Sen cũng cho biết, đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền sẵn sàng đối thoại với đảng Cứu quốc đối lập.