TV& VIDEO

xã miền núi

Nhiều xã miền núi Ninh Thuận được trang bị Internet công cộng

Nhiều xã miền núi Ninh Thuận được trang bị Internet công cộng

VTV.vn - Dự án“Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam” hiện đang triển khai tại 28 tỉnh trong cả nước, trong đó có Ninh Thuận.