TV& VIDEO

xả súng tại San Bernardino

Apple từng bị chính phủ Mỹ yêu cầu mở khóa tới 10 chiếc iPhone

Apple từng bị chính phủ Mỹ yêu cầu mở khóa tới 10 chiếc iPhone

VTV.vn - Ngoài chiếc iPhone của tên khủng bố tại San Bernardino, Apple từng bị chính phủ Mỹ yêu cầu mở khóa tới 12 thiết bị do hãng sản xuất.