TV& VIDEO

xã Vân Nội

Đường đi của rau bẩn trước khi đến Hà Nội

Đường đi của rau bẩn trước khi đến Hà Nội

VTV.vn - Để biết chính xác đường đi của những loại rau bẩn, nhóm phóng viên VTV đã có những ghi nhận tại xã Vân Nội, huyện Đông Anh, Hà Nội.