xã Vân Nội

Đường đi của rau bẩn trước khi đến Hà Nội

Đường đi của rau bẩn trước khi đến Hà Nội

VTV.vn - Để biết chính xác đường đi của những loại rau bẩn, nhóm phóng viên VTV đã có những ghi nhận tại xã Vân Nội, huyện Đông Anh, Hà Nội.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive