TV& VIDEO

xa xứ

Bữa cơm chiều 30 ở Mỹ

Bữa cơm chiều 30 ở Mỹ

Hãy cùng phóng viên THVN tại Mỹ đến xem việc chuẩn bị mâm cơm chiều 30 của một gia đình Việt tại bang New Jersey và cùng chia sẻ với những người con xa xứ này cảm xúc trong ngày cuối cùng của năm Quý Tỵ.