TV& VIDEO

xác định chỉ tiêu tuyển sinh

Giảm chỉ tiêu tuyển sinh ngành sư phạm

Giảm chỉ tiêu tuyển sinh ngành sư phạm

VTV.vn - Các trường đào tạo ngành sư phạm sẽ giảm chỉ tiêu tuyển sinh trong năm học 2016 - 2017 theo chỉ đạo mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.