TV& VIDEO

xác lập Kỷ lục Việt Nam

Hơn 5.000 thiếu nhi xác lập hai kỷ lục Việt Nam

Hơn 5.000 thiếu nhi xác lập hai kỷ lục Việt Nam

VTV.vn - Hai kỷ lục gồm: "Màn đồng diễn múa dân vũ tập thể có nhiều thiếu nhi tham gia nhất" và "Số lượng thiếu nhi tham gia yoga cười nhiều nhất trong cùng một thời điểm".