xác nhận

Nga và Ukraine đạt thỏa thuận viện trợ nhân đạo

Nga và Ukraine đạt thỏa thuận viện trợ nhân đạo

Ngày 11/8, Nga và Ukraine đã đạt được thỏa thuận về việc tiến hành cứu trợ nhân đạo tại thành trì của lực lượng chống chính phủ ở Lugansk, miền Đông Ukraine.