TV& VIDEO

xác thực

Đảm bảo tính xác thực của tài liệu lưu trữ điện tử

Đảm bảo tính xác thực của tài liệu lưu trữ điện tử

Làm thế nào để đảm bảo tính xác thực của tài liệu lưu trữ trong thời đại công nghệ thông tin là nội dung chính của Hội nghị quốc tế khai mạc sáng nay (10/9) tại Hà Nội.