TV& VIDEO

xâm nhập mặn kéo dài

Nông dân ĐBSCL trước nỗi lo thiếu nước ngọt do xâm nhập mặn

Nông dân ĐBSCL trước nỗi lo thiếu nước ngọt do xâm nhập mặn

VTV.vn - Lũ thấp khiến lượng nước tích trữ ở hệ thống sông, ngòi không nhiều, nỗi lo thiếu nước tưới vào cuối vụ cũng hiển hiện tại nhiều địa phương ĐBSCL.