TV& VIDEO

xăng dầu gian lận

Đồng Nai đề nghị xử lý hình sự cơ sở kinh doanh xăng dầu gian lận

Đồng Nai đề nghị xử lý hình sự cơ sở kinh doanh xăng dầu gian lận

VTV.vn - Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai mới đây đã đề nghị xử lý hình sự các cơ sở kinh doanh xăng dầu gian lận trên địa bàn.