TV& VIDEO

xăng máy bay

Cần làm rõ vụ mua bán trái phép gần 9.000 lít xăng máy bay

Cần làm rõ vụ mua bán trái phép gần 9.000 lít xăng máy bay

VTV.vn - Dư luận đòi hỏi cần làm rõ nguồn gốc và trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị về vụ việc mua bán trái phép gần 9000 lít xăng của quân đội.