TV& VIDEO

xấu mặt

Phỉ báng đạo diễn, hội phê bình phải xin lỗi

Phỉ báng đạo diễn, hội phê bình phải xin lỗi

Hiệp hội phê bình điện ảnh New York (NYFCC) vừa phải muối mặt xin lỗi đạo diễn phim 12 Years a Slave (tạm dịch: 12 năm nô lệ) - ông Steve McQueen - vì một nhà phê bình thành viên đã xúc phạm ông McQueen là “kẻ rác rưởi”.