TV& VIDEO

xây cầu Đập Đá

Thiếu kinh phí, xây cầu không xây mố tại Hậu Giang

Thiếu kinh phí, xây cầu không xây mố tại Hậu Giang

VTV.vn - Ngành chức năng tỉnh Hậu Giang đã đưa ra nguyên nhân thiếu kinh phí dẫn đến tình trạng xây cầu Đập Đá nhưng không xây mố.