xây cầu Đập Đá

Thiếu kinh phí, xây cầu không xây mố tại Hậu Giang

Thiếu kinh phí, xây cầu không xây mố tại Hậu Giang

VTV.vn - Ngành chức năng tỉnh Hậu Giang đã đưa ra nguyên nhân thiếu kinh phí dẫn đến tình trạng xây cầu Đập Đá nhưng không xây mố.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive