xây cầu treo

Đoàn Thanh niên làm cầu cho người dân vùng biên Quảng Nam

Đoàn Thanh niên làm cầu cho người dân vùng biên Quảng Nam

VTV.vn - Nhiều cây cầu mới đã được xây dưng góp phần làm thay đổi diện mạo của những vùng quê nghèo Quảng Nam từ sức trẻ thanh niên.