Xây chuồng gà phải xin phép

"Xây chuồng gà phải xin phép" - Tưởng nhỏ nhưng là chuyện lớn!

"Xây chuồng gà phải xin phép" - Tưởng nhỏ nhưng là chuyện lớn!

VTV.vn - Câu chuyện xây dựng chuồng gà ở Cao Bằng tưởng như nhỏ nhưng lại là chuyện lớn bởi nó thể hiện tính nghiêm minh trong quản lý xây dựng, trật tự đô thị.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive