TV& VIDEO

xây đảo nhân tạo

Hội nghị cấp cao Mỹ - ASEAN tìm kiếm tiếng nói chung về tranh chấp lãnh thổ

Hội nghị cấp cao Mỹ - ASEAN tìm kiếm tiếng nói chung về tranh chấp lãnh thổ

VTV.vn - Hội nghị cấp cao Mỹ - ASEAN lần này được coi là cơ hội làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa hai đối tác chiến lược ở hai bờ Thái Bình Dương.