TV& VIDEO

xây dựng cầu đường

Cống hiến thầm lặng của những người bắc nhịp cầu treo

Cống hiến thầm lặng của những người bắc nhịp cầu treo

VTV.vn - Đằng sau niềm vui và nụ cười của người dân các tỉnh vùng cao sau khi cây cầu treo được xây xong là sự hy sinh, cống hiến thầm lặng của những công nhân xây dựng.