TV& VIDEO

xây dựng cầu treo

Thanh Hóa: Hiểm nguy rình rập khi học sinh đi bè qua sông

Thanh Hóa: Hiểm nguy rình rập khi học sinh đi bè qua sông

VTV.vn - Vào mùa mưa lũ, các em học sinh huyện miền núi Như Xuân (Thanh Hóa) phải đi bằng bè mảng vượt sông đến trường với hiểm nguy rình rập.