TV& VIDEO

xây dựng chính quyền điện tử

Người dân Đà Nẵng hưởng lợi từ chính quyền điện tử

Người dân Đà Nẵng hưởng lợi từ chính quyền điện tử

VTV.vn -TP Đà Nẵng 7 năm liền đứng đầu cả nước về chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin và 9 năm liền xếp ở top đầu cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.