TV& VIDEO

Xây dựng gia đình

TP.HCM tuyên dương gương “Người tốt, việc tốt”

TP.HCM tuyên dương gương “Người tốt, việc tốt”

VTV.vn - Sáng 15/6, Ủy ban MTTQ TP.HCM đã tổ chức hội nghị tuyên dương "Người tốt, việc tốt" giai đoạn 2010 - 2015.