TV& VIDEO

xây dựng hạ tầng

Huy động 80% vốn xã hội cho đầu tư hạ tầng tại Hà Nội

Huy động 80% vốn xã hội cho đầu tư hạ tầng tại Hà Nội

VTV.vn - Theo ước tính, ngân sách nhà nước chỉ đáp ứng được 20% nhu cầu đầu tư hạ tầng tại Hà Nội, 80% còn lại sẽ phải huy động nguồn vốn từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước.