TV& VIDEO

xây dựng kỹ năng

Ứng dụng di động Việt nhận tài trợ 80.000 USD từ Facebook

Ứng dụng di động Việt nhận tài trợ 80.000 USD từ Facebook

VTV.vn - Phần mềm "Kid-REC" đã mang về cho hai tác giả người Việt là Đào Trần Bằng và Lý Thúy Vi gói tài trợ trị giá 80.000 USD từ Facebook.