xây dựng Nhà nước

Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Tòa án Nhân dân Tối cao Lào và Việt Nam

Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Tòa án Nhân dân Tối cao Lào và Việt Nam

VTV.vn - Chủ tịch nước Trần Đại Quang ủng hộ việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Tòa án Nhân dân Tối cao hai nước Lào và Việt Nam.