TV& VIDEO

xây dựng nhà

Hỗ trợ hơn 2.900 hộ nghèo miền Trung xây nhà chống bão, lụt

Hỗ trợ hơn 2.900 hộ nghèo miền Trung xây nhà chống bão, lụt

VTV.vn - Toàn khu vực miền Trung đã có 2.928 hộ nghèo hoàn thành xây dựng nhà chống bão, lụt; đạt tỷ lệ 45% kế hoạch hỗ trợ năm 2014.