TV& VIDEO

xây dựng sân golf

Bắc Giang: Bất nhất trong thu hồi hồ tưới tiêu Bờ Tân

Bắc Giang: Bất nhất trong thu hồi hồ tưới tiêu Bờ Tân

VTV.vn - Đại diện tỉnh Bắc Giang khẳng định, huyện Yên Dũng không có quyền ban hành quyết định thu hồi hồ tưới tiêu Bờ Tân, bởi đây là hồ dùng vào mục đích thủy lợi.