TV& VIDEO

xây dựng thành phố thông minh

Xu hướng thành phố thông minh trên thế giới

Xu hướng thành phố thông minh trên thế giới

VTV.vn - Nhiều doanh nghiệp và quốc gia đang quan tâm tới các thành phố thông minh như một hướng đi quan trọng trong nền kinh tế của tương lai.