TV& VIDEO

xây dựng thành phố thông minh

Xây dựng, phát triển thành phố thông minh tại Việt Nam

Xây dựng, phát triển thành phố thông minh tại Việt Nam

VTV.vn - Hôm nay (27/9), hội thảo về chủ đề: "Các thành phố thông minh" đã được tổ chức tại Hà Nội.