TV& VIDEO

xây dựng trụ sở

TP.HCM có thể không xây dựng trung tâm hành chính công

TP.HCM có thể không xây dựng trung tâm hành chính công

VTV.vn - Theo lãnh đạo TP.HCM, thành phố có thể sẽ không xây dựng trung tâm hành chính công như các địa phương khác do có những đặc thù riêng.