xây dựng tượng đài

Đắk Nông ngừng trích chi thường xuyên ủng hộ xây dựng tượng đài

Đắk Nông ngừng trích chi thường xuyên ủng hộ xây dựng tượng đài

VTV.vn - Đắk Nông sẽ ngừng trích 1% kinh phí chi thường xuyên để ủng hộ quỹ xây dựng tượng đài anh hùng.