TV& VIDEO

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Họp hội đồng lý luận Trung ương

Họp hội đồng lý luận Trung ương

VTV.vn - Phiên họp của hội đồng lý luận Trung ương đã được diễn ra sáng 26/10 tại Hà Nội.